Balans heeft in september een Meldpunt voor drang- en dwangmaatregelen geopend voor ouders en professionals. Het meldpunt heeft al veel losgemaakt. Velen hebben hun beklag over deze maatregelen al geuit bij Balans. 

Een van de effecten van het Meldpunt is, dat Harriët Duurvoort onder de titel Stop drang en dwang in passend onderwijs een column heeft geschreven in de Volkskrant. 

Ook zijn er Kamervragen gesteld over structurele problemen in de jeugdzorg. 

Zie hier voor nog meer effecten van het Meldpunt.