Enige tijd geleden heeft de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) de eer gehad haar boek “Onderwijs na COVID-19” aan te mogen bieden aan prinses Laurentien van Number Five Foundation. In de bijeenkomst die de TOO gezamenlijk met Number Five Foundation heeft georganiseerd, is het plan ontstaan om een Joint Battle Plan op te stellen. De bedoeling is om dit Plan voor te leggen aan verschillende partijen en organisaties met de vraag of zij dit onderschrijven. Zo ja, dan wil de TOO de naam van de organisatie en de contactpersoon hieronder vermelden en het Joint Battle Plan naar de leden van de 1e en 2e Kamer te sturen. Door op deze wijze de krachten te bundelen, wil de TOO de oproep aan de politiek versterken om verandering aan te brengen in het onderwijs.

U kunt als stichting, vereniging of organisatie de brief medeondertekenen door uiterlijk 23 juni a.s. dit antwoordformulier in te vullen. Bij medeondertekening wordt een mailadres waarnaar een afschrift van de brief met alle ondertekenaars wordt gezonden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mailen naar info@taskforceoo.nl.