Op 7 juli 2020 is onverwacht een onvermoeibare onderwijsverbeteraar van ons heengegaan.

Emeritus hoogleraar Dolf van den Berg.

Nog maar kort geleden heeft hij, op 79-jarige leeftijd, de stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) opgericht. Dolfs idealisme was en is een grote inspiratie voor velen.

Twee belangrijke punten die Dolf na aan het hart lagen:

  1. Het leerstofjaarklassensysteem afschaffen
  2. Zittenblijven wettelijk verbieden.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden onderschrijft deze punten volledig.

Voor een uitgebreid In memoriam, zie de TOO-website.