Willy de Heer is onlangs geïnterviewd door het Kinderrechtencollectief over Passend onderwijs voor makkelijk lerenden. Het Kinderrechtencollectief en het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden trekken samen op om aandacht te vragen voor de positie van makkelijk lerenden in het onderwijs en de zorg.

Samen maken wij ons sterk voor de naleving van het Kinderrechtenverdrag voor àlle kinderen.