Woensdag 30 juni 2021 is door 40 organisatie waaronder het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, een brief gezonden aan de Eerste en Tweede Kamer met de oproep om:

  1. elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden en daarom het leerstofjaarklassensysteem om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem waarin de ontwikkeling van leerlingen en jongeren centraal staat;
  2. leerlingen het recht toe te kennen op onderwijs dat aansluit op hun leer- en ontwikkelingsbehoeften;
  3. onderwijsinstellingen te stimuleren en te faciliteren om de overstap naar ontwikkelingsgericht onderwijs te maken; en
  4. lerarenopleidingen te stimuleren en te faciliteren om studenten en leraren (bij) te scholen op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de leden van de Staten-Generaal.

De brief vindt u hier: 20210630 Gezamenlijk oproep Onderwijs