In elke groep zijn er leerlingen die qua ontwikkeling of leervermogen achterlopen dan wel voorlopen op de gemiddeld lerende leerlingen. Deze ‘afwijkende’ leerlingen ervaren vanaf hun eerste schooldag duidelijk méér schoolproblemen dan de gemiddeld lerenden.

  • Wat gebeurt hier en waarom krijgen leerlingen die zich op cognitief gebied afwijkend ontwikkelen de meeste schoolproblemen?
  • Hoe zijn deze problemen individueel te ondervangen?
  • Via welke systematiek kunnen álle leerlingen optimaliserende leerprocessen worden aangeboden?

Em. prof. dr. Ton Mooij gaat in zijn artikel Ongelijk onderwijsaanbod fundeert gelijke onderwijskansen nader hierop in. Hij heeft dit artikel geschreven voor het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en voor Balans, vereniging voor ouders.

U kunt dit artikel downloaden: 20220225 Ongelijk onderwijsaanbod fundeert gelijke onderwijskansen (KML, Balans)