Dinsdag 10 maart 2020 bereikte ons het droeve bericht dat em. hoogleraar Franz Mönks is overleden.

Mönks heeft in Nederland het onderwerp hoogbegaafdheid op de kaart gezet. Toen hij hierover in 1963 publiceerde, was er weinig aandacht voor dit onderwerp. Pas vele jaren later nam de belangstelling hiervoor toe. Mönks aanvaardde in 1988 de leerstoel Psychologie en Pedagogiek van het Hoogbegaafde Kind, de eerste leerstoel in Europa op dit gebied. Mönks is 87 jaar oud geworden.