Onlangs heeft Fleur Terpstra haar bestuursfunctie van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden neergelegd. Wij betreuren dit zeer en danken haar voor haar waardevolle bijdrage.

We hopen dat Fleur in de toekomst betrokken kan blijven bij het werk van de stichting.