Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) voert een enquête uit onder leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals. Hiermee wil KML hun verwachtingen in kaart brengen.

Wat zijn naar hun mening de gevolgen van de schoolsluiting door COVID-19? 

In de media wordt veel aandacht besteed aan een mogelijk niveauverschil tussen leerlingen dat vanwege de schoolsluiting ontstaat. Uit de motie van de Tweede Kamerleden Rog en Van Meenen van 29 april 2020 blijkt, dat zij ervan uitgaan dat leerlingen door de schoolsluiting onderwijsachterstanden oplopen.

Wij zijn benieuwd hoe leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals hier zelf tegenaan kijken. Dit geluid willen wij inbrengen in de discussie die wordt gevoerd in de politiek en in de media.

Daarom hebben wij u uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête Niveauverschillen na schoolsluiting. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst voor leerlingen, ouders/verzorgers en professionals. De enquête kon worden ingevuld tot en met 10 mei 2020.

De resultaten zullen in september 2020 worden gepubliceerd op deze website en in overige publicaties van KML.