Nog lang niet overal worden de rechten van het kind gerespecteerd, neem bijvoorbeeld het recht op onderwijs. De Europese Commissie wil met behulp van een EU-strategie de rechten van het kind in haar lidstaten realiseren. Daarom heeft de Child Rights Action Group (een groep niet-gouvernementele organisaties) een enquête voor kinderen en jongeren van 11 tot en met 17 jaar opgesteld.

Doel hiervan is om de ervaringen van kinderen en jongeren te inventariseren en na te gaan of aan hun rechten wordt voldaan.