Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 met basisscholen in de provincie Groningen en in de Drentse gemeente Noordenveld hebben dr. Willy de Heer opdracht gegeven de ‘witte vlekken’ in hun aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen. Het swv wil enerzijds voorkomen dat (hoog)begaafde leerlingen uitvallen uit het onderwijs en anderzijds ervoor zorgen dat leerlingen die al zijn uitgevallen (weer) onderwijs krijgen. 

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd dat het samenwerkingsverband PO 20.01 helderheid wil over de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen teneinde ook deze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.

Graag doen wij daarom een oproep aan alle ouders en hulp- en/of zorgverleners van (hoog)begaafde basisschoolleerlingen van het swv PO 20.01 de enquête in te vullen. U kunt deze vinden op de website van Willy de Heer.