Screeningsinstrument beginkenmerken leerling

Zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen ervaren vanaf de allereerste schooldag dat zij anders zijn dan hun gemiddeld lerende leeftijdgenoten. Daarom is een juiste inschatting van de beginkenmerken van leerlingen bij hun intrede in de basisschool essentieel....