Artikelen Mooij op Wij-leren

Onlangs zijn twee nieuwe artikelen over Optimaliserend Onderwijs van Ton Mooij gepubliceerd op Wij-leren.nl. Het betreffen de artikelen: Mooij, T. (2022). Optimaliserend Onderwijs (1). Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum....

Jaarverslag 2021 sKML

Het Jaarverslag en de jaarrekening van stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is gepubliceerd op onze website onder Over het kenniscentrum U kunt het natuurlijk ook hier downloaden: Jaarverslag stichting KML...

Screeningsinstrument beginkenmerken leerling

Zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen ervaren vanaf de allereerste schooldag dat zij anders zijn dan hun gemiddeld lerende leeftijdgenoten. Daarom is een juiste inschatting van de beginkenmerken van leerlingen bij hun intrede in de basisschool essentieel....

Rondetafelgesprek Onderwijscommissie TK

Op woensdag 23 maart 2022 zijn Loek Zonnenberg, Lydia Bosman en Willy de Heer aangeschoven bij de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer voor een Rondetafelgesprek over passend onderwijs aan hoogbegaafden / zeer makkelijk lerenden. Helaas kon Jan Stap er niet bij...

Gelijke onderwijskansen door een ongelijk onderwijsaanbod

In elke groep zijn er leerlingen die qua ontwikkeling of leervermogen achterlopen dan wel voorlopen op de gemiddeld lerende leerlingen. Deze ‘afwijkende’ leerlingen ervaren vanaf hun eerste schooldag duidelijk méér schoolproblemen dan de gemiddeld...

Samenwerking Oudervereniging Balans

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) heeft in de afgelopen maanden de samenwerking verstevigd met Balans, vereniging voor ouders. Dit met het doel om de waardevolle, onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden breder te...