Blogposts

Informatie en stappenplan suïcidepreventie

Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden ontwikkelen zich niet alleen cognitief anders dan gemiddeld lerenden, maar ook in sociaal, emotioneel en psychisch opzicht. Zij hebben vaak te maken met (ernstige) verveling, stress en negatieve reacties van hun sociale omgeving als buitensluiten, pesten en negeren. Dit maakt hen kwetsbaar voor depressie en suïcide(gedachten).

Lees meer

Verantwoording naleving kinderrechten

Het VN-Kinderrechtenverdrag, of Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is op 20 november 1989 geratificeerd. Het is dus inmiddels 30 jaar geleden dat de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) dit verdrag officieel hebben goedgekeurd. Nederland...

Lees meer

Nooit meer rekenen met breuken

Het NRC kopt dit naar aanleiding van het advies van het Ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van januari 2019. Dit ontwikkelteam van Curriculum.nu adviseert namelijk formeel rekenen met breuken alleen nog in het voortgezet onderwijs...

Lees meer

Subsidieregeling met addertjes onder het gras

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs konden van 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. Met de subsidieregeling geeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, uitwerking aan het...

Lees meer

Vooroordelen aan de kaak gesteld

Er bestaan vele vooroordelen over kinderen die van zichzelf zeer makkelijk leren. Bijvoorbeeld dat ouders graag willen dat hun kind hoogbegaafd is en dat er steeds meer van deze zeer makkelijk lerende kinderen lijken te zijn. Een derde vooroordeel is, dat kinderen die van zichzelf makkelijk leren “er toch wel komen”.

Lees meer

Ouder en kind in Kafkaëske situatie

Een zeer makkelijk lerend kind van net 10 jaar zit al een half jaar thuis in afwachting van plaatsing op een basisschool. Het heeft inmiddels acht scholen achter de rug. Het kind is zo vaak van school gewisseld, of beter gezegd was hiertoe steeds genoodzaakt, omdat...

Lees meer

Veel herkenning na uitzending De Monitor

Journalisten van De Monitor van KRO / NCRV hebben onderzoek gedaan naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerende kinderen. Zij zijn het hele land doorgereisd en hebben ouders, kinderen en scholen geïnterviewd over hun ervaringen en deskundigen gevraagd naar hun...

Lees meer