Blogposts

Fleur Terpstra

Onlangs heeft Fleur Terpstra haar bestuursfunctie van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden neergelegd. Wij betreuren dit zeer en...

Lees meer