Op donderdag 14 maart 2019 heeft Willy de Heer namens het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, in samenwerking met Karin van Ooijen en Joke de Witt een bijeenkomst georganiseerd over de noodzaak en het recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen op aangepast onderwijs. De bijeenkomst vond plaats in het Kinderrechtenhuis te Leiden.