Op donderdag 14 maart 2019 organiseert Willy de Heer namens het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, in samenwerking met Karin van Ooijen en Joke de Witt een bijeenkomst over

Noodzaak en recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen op aangepast onderwijs

Zie voor aanmelding en meer informatie de website van de Week van de Hoogbegaafdheid.