De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar Beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer haar missie, doelstellingen en voorgenomen projecten zijn opgenomen.

Aangezien de stichting KML zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, is een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om de ANBI-status te verkrijgen. Een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, heeft een aantal belastingvoordelen voor donateurs aan de stichting. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.