Beleidsplan en ANBI-status

De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar Beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer haar missie, doelstellingen en voorgenomen projecten zijn opgenomen. Aangezien de stichting KML zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, is een verzoek...

Subsidie ministerie van Onderwijs

Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling...

Publieksversie proefschrift

Begin maart 2019 zal naar verwachting de publieksversie van het proefschrift Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van dr. Willy de Heer bij uitgever Eburon verschijnen. Deze uitgave is mede gefinancierd door het Mensa Fonds.

Lezing HINT woensdag 21 november 2018

Woensdag 21 november heb ik de eer voor Hint Limburg een interactieve lezing te verzorgen over mijn proefschrift Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Graag wil ik de luisteraars meenemen in de zoektocht naar wetenschappelijk verantwoord aangepast...