Artikelen Mooij op Wij-leren

Onlangs zijn twee nieuwe artikelen over Optimaliserend Onderwijs van Ton Mooij gepubliceerd op Wij-leren.nl. Het betreffen de artikelen: Mooij, T. (2022). Optimaliserend Onderwijs (1). Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum....

Jaarverslag 2021 sKML

Het Jaarverslag en de jaarrekening van stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is gepubliceerd op onze website onder Over het kenniscentrum U kunt het natuurlijk ook hier downloaden: Jaarverslag stichting KML...

Screeningsinstrument beginkenmerken leerling

Zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen ervaren vanaf de allereerste schooldag dat zij anders zijn dan hun gemiddeld lerende leeftijdgenoten. Daarom is een juiste inschatting van de beginkenmerken van leerlingen bij hun intrede in de basisschool essentieel....

Rondetafelgesprek Onderwijscommissie TK

Op woensdag 23 maart 2022 zijn Loek Zonnenberg, Lydia Bosman en Willy de Heer aangeschoven bij de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer voor een Rondetafelgesprek over passend onderwijs aan hoogbegaafden / zeer makkelijk lerenden. Helaas kon Jan Stap er niet bij...

Ex-thuiszitters actie ‘Past Niet!’

Circa 15.000 Nederlandse jongeren zitten elke dag thuis, omdat het onderwijssysteem niet bij hen past. In de week van de hoogbegaafdheid (5-13 maart) start Bart Frumau-Luckman, Navigation Guide bij Spirare, samen met ex-thuiszitters Basiel de Gouw en Flip Van de Voort...