Bestuursuitbreiding Kenniscentrum

Het bestuur van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is de laatste tijd fors uitgebreid. Op de pagina Over het Kenniscentrum stellen achtereenvolgens Willy de Heer, Trudie Timmerman, Fleur Terpstra en Ton Mooij zich aan u voor. Indien u aan een van ons...

Nooit meer rekenen met breuken

Het NRC kopt dit naar aanleiding van het advies van het Ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van januari 2019. Dit ontwikkelteam van Curriculum.nu adviseert namelijk formeel rekenen met breuken alleen nog in het voortgezet onderwijs aan te bieden, en dan alleen aan...

Minister Slob vraagt naar uw mening

Minister Arie Slob van Onderwijs vraagt op een online vertelpunt om uw mening kenbaar te maken over passend onderwijs. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 geeft hij aan dat hij dit online vertelpunt heeft laten ontwikkelen als een van...

Subsidieregeling met addertjes onder het gras

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kunnen van 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. Met de subsidieregeling geeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, uitwerking aan het...

Em. prof. dr. Ton Mooij over Gelijke kansen voor leerlingen

Emeritus prof. dr. Ton Mooij belicht in zijn artikel Gelijke kansen voor leerlingen: van langdurige illusie naar realisatie de onderwijspraktijk in Nederland. Hij verheldert het Optimaliserend Onderwijs-concept uit zijn artikel Van leeftijdstaboe naar...