Op de bres voor de Kinderrechten

Het Kinderrechtencollectief heeft op 1 juli 2019 een lijst met knelpunten of Inbreng op de List of Issues (LOIPR) ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Deze knelpunten geven aan op welke punten in de Nederlandse samenleving het Kinderrechtenverdrag onvoldoende of...

In de media

HiQ Mensa Magazine heeft voor haar twee-jaarlijkse publicatie Willy de Heer geselecteerd voor een interview. Dit, omdat in maart 2019 haar publieksboek over het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden is uitgebracht. De uitgave van dit boek is mogelijk gemaakt door de...

Openbare interactieve lezing op Mini-festival

Op 22 juni 2019 is het Kenniscentrum aanwezig op het Mini-festival over Ruimte en Hoogbegaafdheid. Willy de Heer zal daar tevens een interactieve lezing verzorgen. Zie voor meer informatie Evenementen. 

ANBI-status

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is door de Belastingdienst met ingang van 30 mei 2018 aangemerkt als ANBI.  Wat is een ANBI? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun hun giften aan een ANBI aftrekken van hun inkomsten- of...

Samenwerking met Vlaams Parlement

Vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs aan zeer makkelijk lerende leerlingen. Hierbij waren aanwezig: Koen Daniëls, parlementslid N-VA in het Vlaams Parlement en...