Enquête Niveauverschillen na schoolsluiting

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) voert een enquête uit onder leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals. Hiermee wil KML hun verwachtingen in kaart brengen. Wat zijn naar hun mening de gevolgen van de schoolsluiting door COVID-19?  In de...

Lydia Bosman nieuw bestuurslid

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen melden dat Lydia Bosman is toegetreden tot het bestuur. Lydia is vanuit maatschappelijke betrokkenheid al vele jaren actief als bestuurder van diverse stichtingen en verenigingen.

Optimaliseringsslag voor het onderwijs

Het Nederlandse onderwijs verdient een optimaliseringsslag. Waarom? Bijvoorbeeld omdat de (driejaarlijkse) PISA-onderzoeksresultaten van eind 2019 niet vrolijk stemmen. Hieruit blijkt namelijk dat de schoolprestaties van leerlingen ten opzichte van de vorige...

Geschillencommissie Passend Onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 30 januari 2020 kondigen minister Slob, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, minister De Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Dekker, voor Rechtsbescherming, acties aan om het aantal thuiszitters in het...

Franz Mönks overleden

Dinsdag 10 maart 2020 bereikte ons het droeve bericht dat em. hoogleraar Franz Mönks is overleden. Mönks heeft in Nederland het onderwerp hoogbegaafdheid op de kaart gezet. Toen hij hierover in 1963 publiceerde, was er weinig aandacht voor dit onderwerp. Pas vele...