Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is door de Belastingdienst met ingang van 30 mei 2018 aangemerkt als ANBI. 

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun hun giften aan een ANBI aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. En ook als vrijwilliger kunt u er voordeel van hebben als u vrijwilligerswerk doet voor een ANBI.