Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform voor kennisuitwisseling over en ondersteuning van kinderen die zeer makkelijk of makkelijk leren

Laatste nieuwsBekijk diensten

Laatste Nieuws

Bestuursuitbreiding Kenniscentrum

Het bestuur van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is de laatste tijd fors uitgebreid. Op de pagina Over het Kenniscentrum stellen achtereenvolgens Willy de Heer, Trudie Timmerman, Fleur Terpstra en Ton Mooij zich aan u voor. Indien u aan een van ons...

Lees meer

Nooit meer rekenen met breuken

Het NRC kopt dit naar aanleiding van het advies van het Ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van januari 2019. Dit ontwikkelteam van Curriculum.nu adviseert namelijk formeel rekenen met breuken alleen nog in het voortgezet onderwijs aan te bieden, en dan alleen aan...

Lees meer

Minister Slob vraagt naar uw mening

Minister Arie Slob van Onderwijs vraagt op een online vertelpunt om uw mening kenbaar te maken over passend onderwijs. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 geeft hij aan dat hij dit online vertelpunt heeft laten ontwikkelen als een van...

Lees meer

Subsidieregeling met addertjes onder het gras

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kunnen van 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. Met de subsidieregeling geeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, uitwerking aan het...

Lees meer

Beleidsplan en ANBI-status

De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar Beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer haar missie, doelstellingen en voorgenomen projecten zijn opgenomen. Aangezien de stichting KML zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, is een verzoek...

Lees meer

Subsidie ministerie van Onderwijs

Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling...

Lees meer

Publieksversie proefschrift

Begin maart 2019 zal naar verwachting de publieksversie van het proefschrift Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van dr. Willy de Heer bij uitgever Eburon verschijnen. Deze uitgave is mede gefinancierd door het Mensa Fonds.

Lees meer

Vooroordelen aan de kaak gesteld

Er bestaan vele vooroordelen over kinderen die van zichzelf zeer makkelijk leren. Bijvoorbeeld dat ouders graag willen dat hun kind hoogbegaafd is en dat er steeds meer van deze zeer makkelijk lerende kinderen lijken te zijn. Een derde vooroordeel is, dat kinderen die van zichzelf makkelijk leren “er toch wel komen”.

Lees meer

Waarom wij hiermee zijn begonnen

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat zeer moeilijk (zml) en zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen kinderen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie, kan deze kennis worden vermeerderd. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen.