Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform voor kennisuitwisseling over en ondersteuning van kinderen die zeer makkelijk of makkelijk leren

Laatste nieuwsBekijk diensten

Laatste Nieuws

Publieksboek verkrijgbaar

Vanaf heden is het publieksboek van Willy de Heer verkrijgbaar. Het boek is genaamd Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden Een overzicht van de wetenschappelijke kennis. Dit boek is een bewerking van het eerste deel van het proefschrift Gelijkheid...

Lees meer

Minister Slob vraagt naar uw mening

Minister Arie Slob van Onderwijs vraagt op een online vertelpunt om uw mening kenbaar te maken over passend onderwijs. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 geeft hij aan dat hij dit online vertelpunt heeft laten ontwikkelen als een van...

Lees meer

Subsidieregeling met addertjes onder het gras

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kunnen van 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. Met de subsidieregeling geeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, uitwerking aan het...

Lees meer

Subsidie ministerie van Onderwijs

Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling...

Lees meer

Waarom wij hiermee zijn begonnen

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat zeer moeilijk (zml) en zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen kinderen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie, kan deze kennis worden vermeerderd. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen.