Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform om wetenschappelijke kennis uit te wisselen over (hoog)begaafden die van zichzelf (zeer) makkelijk leren maar afstemmingsproblemen ervaren

 

Laatste nieuwsBekijk diensten

Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

Hoogbegaafde en begaafde leerlingen kunnen van zichzelf (zeer) makkelijk leren. In de dagelijkse praktijk sluit het onderwijs echter onvoldoende aan op hun leermogelijkheden. Als gevolg hiervan ervaren deze leerlingen vanaf hun eerste schooldag veel problemen. Zij kunnen namelijk hun capaciteiten niet volledig gebruiken. Vaak mogen deze kinderen dat ook niet, omdat zij dan te veel afwijken van de anderen. Zij worden ‘gedwongen’ minder te presteren dan zij kunnen. Door dit onderpresteren ontwikkelen (zeer) makkelijk lerenden vroeger of later leer- en gedragsproblemen. Het is dan niet meer zo eenvoudig waar te nemen dat zij van zichzelf makkelijk kunnen leren.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk lerenden is opgericht om wetenschappelijke kennis te bundelen en te delen over (zeer) makkelijk lerenden en over onderwijsaanpassingen die nodig zijn om in hun leerbehoeften te voorzien. Deze kennis is niet alleen relevant voor direct betrokkenen en leerkrachten / docenten, maar ook voor opleidingsinstituten, medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg, overheden en overige betrokkenen.

Veel wetenschappelijke kennis treft u aan onder de kop Diensten. De informatie op de website zal steeds verder worden aangevuld. 

 

Laatste Nieuws

Ministerie van Onderwijs aan zet

Op 29 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen en opmerkingen voorgelegd over de reactie van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 september 2019 op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk...

Lees meer

Nederland ter verantwoording

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd dat Nederland, voor het eerst, ook over de naleving van de rechten van de zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen en studenten verantwoording moet afleggen. Deze verantwoording moet worden afgelegd aan...

Lees meer

Suïdepreventie

Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden ontwikkelen zich niet alleen cognitief anders dan gemiddeld lerenden, maar ook in sociaal, emotioneel en psychisch opzicht. Hierdoor hebben zij vaak te maken met (ernstige) verveling, stress en negatieve reacties van hun...

Lees meer

Samenwerking met Balans

Balans biedt ouders ondersteuning en voorziet hen van informatie wanneer het gaat over onderwijs en zorg. Sinds enige tijd legt Balans zich ook toe op informatievoorziening over zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden...

Lees meer

Geslaagd symposium St. Hoogbegaafd!

Stichting Hoogbegaafd! heeft zaterdag 5 oktober 2019 haar eerste symposium georganiseerd. Het thema van het symposium was: Hoogbegaafd van jong tot oud: een leven lang in ontwikkeling. Willy de Heer was een van de sprekers op het symposium. Zij vertelde over de Korte-...

Lees meer

Ton Mooij genomineerd voor Mensa Fonds Award

Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen mededelen dat bestuurslid Em. prof. dr. Ton Mooij is genomineerd voor de Mensa Fonds Uitblinker Award. De jury schrijft: Em. prof. dr. Ton Mooij was bijzonder hoogleraar Onderwijstechnologie aan de...

Lees meer

Persbericht: Gelijke onderwijskansen voor ‘ongelijke’ kinderen

Mooij, Terpstra, De Heer en Timmerman vergelijken in deze notitie de onderwijswetgeving met de dagelijkse praktijk in de scholen. Geconstateerd wordt dat de onderwijspraktijk niet voldoet aan de eisen van de wetgeving. Aangegeven wordt hoe dat komt en op welke manier de wetgeving wel in de praktijk kan worden gebracht.

Lees meer

Samenwerking met Vlaams Parlement

Vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs aan zeer makkelijk lerende leerlingen. Hierbij waren aanwezig: Koen Daniëls, parlementslid N-VA in het Vlaams Parlement en...

Lees meer

Waarom wij hiermee zijn begonnen

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat verstandelijk beperkte of zeer moeilijk lerende (zml) kinderen en hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie, kan deze kennis worden vermeerderd. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen. Op deze website wil het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden deze wetenschappelijke informatie samenvoegen.