Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform voor kennisuitwisseling over en ondersteuning van kinderen die zeer makkelijk of makkelijk leren

Laatste nieuwsBekijk diensten

Laatste Nieuws

In de media

HiQ Mensa Magazine heeft voor haar twee-jaarlijkse publicatie Willy de Heer geselecteerd voor een interview. Dit, omdat in maart 2019 haar publieksboek over het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden is uitgebracht. De uitgave van dit boek is mogelijk gemaakt door de...

Lees meer

ANBI-status

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is door de Belastingdienst met ingang van 30 mei 2018 aangemerkt als ANBI.  Wat is een ANBI? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun hun giften aan een ANBI aftrekken van hun inkomsten- of...

Lees meer

Samenwerking met Vlaams Parlement

Vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs aan zeer makkelijk lerende leerlingen. Hierbij waren aanwezig: Koen Daniëls, parlementslid N-VA in het Vlaams Parlement en...

Lees meer

Website KML uitgebreid

Sinds vrijdag 26 april 2019 is de website uitgebreid met meer informatie voor jongeren, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere betrokkenen. Het Kenniscentrum wil een platform voor kennisuitwisseling bieden. Daarom is onder Diensten toegevoegd:...

Lees meer

Publieksboek aangeboden aan premier Rutte

Het eerste exemplaar van het boek Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden Een overzicht van de wetenschappelijke kennis is op zondag 3 maart 2019 in ontvangst genomen door premier Mark Rutte. Het boek is een bewerking van het eerste deel van het...

Lees meer

Waarom wij hiermee zijn begonnen

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat zeer moeilijk (zml) en zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen kinderen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie, kan deze kennis worden vermeerderd. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen.