Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform om wetenschappelijke kennis uit te wisselen over (hoog)begaafden die van zichzelf (zeer) makkelijk leren maar afstemmingsproblemen ervaren

 

Laatste nieuwsBekijk diensten

Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

Hoogbegaafde en begaafde leerlingen kunnen van zichzelf (zeer) makkelijk leren. In de dagelijkse praktijk sluit het onderwijs echter onvoldoende aan op hun leermogelijkheiden. Hierdoor ervaren deze leerlingen vanaf hun eerste schooldag veel problemen. Zij kunnen namelijk hun capaciteiten niet volledig gebruiken, en mogen dit ook vaak niet omdat zij dan te veel afwijken van de anderen. Hierdoor worden deze kinderen ‘gedwongen’ tot onderpresteren. Vanwege deze situatie ontwikkelen (zeer) makkelijk lerenden vroeger of later leer- en gedragsproblemen. Hierdoor is het niet meer zo eenvoudig waar te nemen dat deze leerlingen van zichzelf makkelijk kunnen leren.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk lerenden is opgericht om wetenschappelijke kennis over deze groep te bundelen en te delen. Deze kennis is niet alleen relevant voor direct betrokkenen en leerkrachten / docenten, maar ook voor opleidingsinstituten, medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg, overheden en overige betrokkenen.

Onder Diensten vindt u wetenschappelijke kennis over (zeer) makkelijk lerenden en over onderwijsaanpassingen die nodig zijn om in de leerbehoeften van deze leerlingen te voorzien. De informatie op de website zal steeds verder worden aangevuld. 

 

Laatste Nieuws

Samenwerking met Vlaams Parlement

Vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs aan zeer makkelijk lerende leerlingen. Hierbij waren aanwezig: Koen Daniëls, parlementslid N-VA in het Vlaams Parlement en...

Lees meer

Publieksboek aangeboden aan premier Rutte

Het eerste exemplaar van het boek Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden Een overzicht van de wetenschappelijke kennis is op zondag 3 maart 2019 in ontvangst genomen door premier Mark Rutte. Het boek is een bewerking van het eerste deel van het...

Lees meer

Waarom wij hiermee zijn begonnen

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat verstandelijk beperkte of zeer moeilijk lerende (zml) kinderen en hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

Door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie, kan deze kennis worden vermeerderd. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen. Op deze website wil het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden deze wetenschappelijke informatie samenvoegen.