Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

Platform om wetenschappelijke kennis uit te wisselen over (hoog)begaafden die van zichzelf (zeer) makkelijk leren maar afstemmingsproblemen ervaren

 

Laatste nieuwsKennisdeling

Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

Hoogbegaafde en begaafde leerlingen kunnen van zichzelf (zeer) makkelijk leren. In de dagelijkse praktijk sluit het onderwijs echter onvoldoende aan op hun leermogelijkheden. Als gevolg hiervan ervaren deze leerlingen vanaf hun eerste schooldag veel problemen. Zij kunnen namelijk hun capaciteiten niet volledig gebruiken. Vaak mogen deze kinderen dat ook niet, omdat zij dan te veel afwijken van de anderen. Zij worden ‘gedwongen’ minder te presteren dan zij kunnen. Door dit onderpresteren ontwikkelen (zeer) makkelijk lerenden vroeger of later leer- en gedragsproblemen. Het is dan niet meer zo eenvoudig waar te nemen dat zij van zichzelf makkelijk kunnen leren.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk lerenden is opgericht om wetenschappelijke kennis te bundelen en te delen over (zeer) makkelijk lerenden en over onderwijsaanpassingen die nodig zijn om in hun leerbehoeften te voorzien. Deze kennis is niet alleen relevant voor direct betrokkenen en leerkrachten / docenten, maar ook voor opleidingsinstituten, medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg, overheden en overige betrokkenen.

Veel wetenschappelijke kennis treft u aan onder de kop Kennisdeling. De hier vermelde informatie is ontleend aan de op deze website vermelde eigen publicaties. De informatie op de website zal steeds verder worden aangevuld. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Een keer per kwartaal of maand delen wij via de nieuwsbrief recente ontwikkelingen op het gebied van makkelijk lerenden en hoogbegaafden.

Laatste Nieuws

Jaarverslag 2021 sKML

Het Jaarverslag en de jaarrekening van stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is gepubliceerd op onze website onder [button...

Lees meer

Waarom dit kenniscentrum?

Uit onderzoek van De Heer is naar voren gekomen dat verstandelijk beperkte of zeer moeilijk lerende (zml) kinderen en hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende (zmal) kinderen zich tot op zekere hoogte in een vergelijkbare situatie bevinden. De mogelijkheden van beide groepen komen niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. Bij zml-leerlingen worden hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden overschat (overvraging)  en bij zmal-leerlingen onderschat (ondervraging). Daarnaast kunnen zmal-leerlingen ook verwachtingen hebben van de mensen in hun omgeving waaraan deze niet of onvoldoende (kunnen) voldoen (incongruentie). Hierdoor kunnen beide groepen leerlingen eenzelfde soort leer- en gedragsproblemen gaan vertonen.

De kennis over het onderwijs aan kinderen met een afwijkende intelligentie kan worden vermeerderd door de kennis te bundelen die in verschillende wetenschappelijke disciplines aanwezig is. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de leerbehoeften van deze kinderen. Op deze website wil het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden deze wetenschappelijke informatie samenvoegen.